S: Kommunikasjonsfokus i diskusjoner!
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Hvor mange ganger har du vært del av gruppe som skal diskutere seg fram til en løsning, men opplevd at noen er fast bestemt på å «vinne»? Eller opplevd at ditt perspektiv ikke blir tatt hensyn til?

Utfordringene med å ha gode diskusjoner oppstår ofte når vi blir satt sammen med de som er ulik oss selv.

Nøkkelen for en god diskusjon, mener jeg, er å spørre.

I politiske debatter er målet å “vinne” debatten. Politikerne representerer hvert sitt parti og skal stå for det partiet mener. Dette fører til at noen står i opposisjon, er kritiske, stiller spørsmål og belyser andre måter å løse en utfordring på. Alle får sagt sin mening og utfordringen nyanseres. Her er ikke målet at man sammen skal finne den beste løsningen.

Motsetning til en slik debatt, vil være grupper der alle medlemmene sier seg enig i det som fremlegges for gruppen. Enten fordi alle i gruppen tenker likt, eller fordi det er lite rom for at alle kan fremme sin mening. I dette tilfellet vil man nok raskt komme fram til en løsning, men er det den beste?

Målet for en god diskusjon i organisasjonen, må derfor være en kombinasjon av dette. Hvert teammedlem må fremheve sitt argument, samtidig som målet er å komme fram til den beste løsningen sammen, og ikke “vinne”. Derfor er det viktig at man både argumenterer og spør!

Politiske debatter skiller seg forhåpentligvis fra diskusjoner i organisasjonen. Se for deg at du på jobb blir satt sammen med representanter fra alle avdelingene i organisasjonen. Dere skal sammen komme fram til løsningen på et komplekst problem som angår alle avdelingene. Det blir dermed et tverrfaglig samarbeid, der personer med ulik bakgrunn og erfaring skal samarbeide om å komme fram til den beste løsningen. Hvilken strategi bør gruppen da bruke for å diskutere?

Den tverrfaglige gruppen bør i alle fall bruke en annen måte å diskutere på, enn politikerne. De må i tillegg til å fremme sine idéer og meninger, være interessert i de andre sine synspunkter og undersøke hva som ligger til grunn for dem. De må argumentere og spørre.

Sannsynligheten er stor for at en fort argumenterer i en retning som er fordelaktig for egen avdeling, uten kanskje å tenke på hvordan det påvirker de andre. Det kan være vanskelig å sette seg inn i andre perspektiver, derfor må man sørge for å både dele informasjon slik at de andre forstår deg, samtidig som du er opptatt av å spørre etter informasjon slik at du har bedre grunnlag for å forstå dem. En måte å dele og skaffe denne informasjonen på kan være følgende: alle gruppemedlemmene skriver en prioriteringsliste med ett punkt om hva som er absolutt viktigst og to punkter med hva som er ønskelig. Deretter går alle medlemmene igjennom hva de har på listene sine og forklarer bakgrunnen for hvorfor de har prioritert som de har. Da vil man både sikre at alle får sagt sine meninger, samtidig som man vil kunne forstå de andre litt bedre.

Behovet for å spørre er større i mangfoldige grupper. En mangfoldig gruppe består av personer som på grunn av ulik bakgrunn og erfaring ofte kan han ulike synspunkter og ulikt grunnlag for sine meninger. Derfor krever det mer energi å delta i en slik gruppe. Det krever mer av kommunikasjonen og man må være innstilt på at målet ikke er å vinne, men å bruke hele gruppens erfaring til å komme fram til den beste løsningen. Det kan bli vanskelig å komme fram til en god løsning hvis man ikke er åpen for å spørre om hva som ligger bak andres meninger. Dessuten ser det ut til at mangfoldige grupper er bedre på å løse komplekse problemer og komme med kreative løsninger, enn grupper som er lite mangfoldige. Mindre mangfoldige grupper ser derimot ut til å oppnå godt samarbeid raskt. Skal du løse et komplekst problem over lenger tid, bør du derfor bruke en mangfoldig gruppe. Skal du løse et enkelt problem, relativt raskt og greit, bør du bruke personer som er relativt like og som jobber godt sammen.

I gode organisasjonsdiskusjoner, handler det om at man må legge fra seg behovet om å vinne fram med sine meninger og heller være nysgjerrig på de som har annerledes meninger enn en selv. Målet er at man sammen skal finne en løsning som man ikke ville vært i stand til å finne på egenhånd! Og husk på at det er en grunn til at man blir satt sammen i et team for å diskutere - alles mening er interessant og viktig for resultatet.


 Syntes du kommunikasjon er et spennende tema og ønsker et foredrag/kurs om kommunikasjon på din arbeidsplass?

Ta kontakt med meg, så skreddersyr vi etter deres behov.
E-post: annette.falch.lothe@standout.no Tlf.: 916 84 145


Kilder:

  1. Einarsen, S. & Skostad, A. (2012), Det gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer. Bergen: Fagbokforlaget

  2. Franz, T. (2012). Group Dynamics and Team Interventions: Understanding and Improving Team Performance.

StandOutComment