M: Motivasjon på arbeidsplassen!

Motivasjon. Et tema alle er interessert i: Hvordan kan jeg motivere mine ansatte? Hvordan kan jeg motivere meg selv? Hvordan sikre indre motivasjon? Det finnes nok av motivasjonsteorier, vinklinger og implikasjoner for både leder og ansatt. I denne artikkelen vil jeg forsøke å peke på noen elementer som bør være tilstede for å oppnå indre motivasjon og hvordan du som leder kan tilrettelegge for det. For økt prestasjon, høyere organisasjonsengasjement og lavere turnover-intensjon, som er resultatet av indre motivasjon, er vel noe vi alle gjerne vil ha hos våre ansatte?

Read More
StandOutComment
P: Å gjennomføre en vellykket endring

Endringer. Alt er i endring. Vi må være endringsvillige, organisasjonen må endres for å overleve. Knyter det seg litt i magen når du hører ordet endring? Endringer er viktige, men kan være stressende og slitsomme. For både leder og ansatt. Bare å nevne ordet «endring» kan utløse motstand blant dine ansatte. En ryddig og godt planlagt endringsprosess vil imidlertid danne gode forutsetninger for en god gjennomførelse uten for mye motstand.

Read More
StandOutComment
S: Kommunikasjonsfokus i diskusjoner!

Hvor mange ganger har du vært del av gruppe som skal diskutere seg fram til en løsning, men opplevd at noen er fast bestemt på å «vinne»? Eller opplevd at ditt perspektiv ikke blir tatt hensyn til?

Utfordringene med å ha gode diskusjoner oppstår ofte når vi blir satt sammen med de som er ulik oss selv.

Nøkkelen for en god diskusjon, mener jeg, er å spørre.

Read More
StandOutComment
T: Hvordan kan du gjøre den vanskelige samtalen litt lettere?

Kommunikasjon; så enkelt, men likevel så vanskelig. En «vanskelig» samtale er vanskelig av en grunn. Den inneholder ofte ubehag og uforutsigbarhet, og samtalen kan være fylt av emosjoner for den ene eller begge parter. Mestrer man kommunikasjonen som verktøy kan mange av de vanskelige og konfliktfylte samtalene bli til gode samtaler, der begge partene går ut av samtalen med en god følelse.

Read More
StandOutComment
Y: Hvordan kan organisasjonen lære?

Alt er i endring, og det bør fortelle deg at organisasjonen din bør lære seg å bli tilpasningsdyktig, se etter nye muligheter og utvikle seg. Alle organisasjoner bør lære seg å lære. Å oppnå suksess på markedet avhenger av god læring, likevel vet ikke de fleste hvordan de lærer.

Read More
StandOutComment
Å: Behold dine gode medarbeidere

For mange er høsten en ny start, som for noen betyr ny jobb. For arbeidsgiver kan det bety at noen medarbeidere man helst skulle beholdt, ønsker å forlate bedriften til fordel for et nytt og spennende arbeidssted. Derfor vil jeg gjennom denne artikkelen gjøre deg oppmerksom på noen av årsakene til turnover (gjennomtrekk) og gi deg noen tips til hvordan du kan jobbe for å beholde dine dyktige medarbeidere.

Read More
StandOutComment
Å-A

Å-A er en artikkelserie om ulike arbeidspsykologiske aspekter, som kan være nyttig for deg på din arbeidsplass. Les mer her om hvilke temaer jeg vil skildre.

Read More
StandOutComment