A: Rekruttering (del 1)

Du har sikkert stilt deg spørsmålet før, hvorfor bruke mye tid og penger på en ansettelsesprosess, når magefølelsen som regel treffer blink?

Hvorfor har vi en tendens til å stole så sterkt på magefølelsen? Hvordan kan vi unngå at den gjør oss blind på den beste kandidaten? Vi tar ofte valg basert på ubevisste observasjoner og det kan gjøre at vi mister gode kandidater i løpet av prosessen.

Read More
StandOutComment
E: Onboarding

Rekruttering og on-boarding går hånd i hånd. Puster du lettet ut når kontrakten signeres? Investerer du like mye energi i kandidaten etter at kontrakten er signert? Ifølge en artikkel på ledernytt.no stopper også «on-boardingen» for mange bedrifter her; når signaturen er på plass. Rekruttering handler om å finne rett person på rett plass, on-boarding handler utvikling; person og plass må tilpasses hverandre. Og denne prosessen kan ta tid.

Read More
StandOutComment
I: T E A M

Anser du deg selv som en god teamplayer? Er du den som prøver å dra alle i samme retning, eller passer på å stille de kritiske – men viktige spørsmålene? Vi har alle en formening om hvordan et team skal fungere, og hvilken rolle i teamet som er vår. Men noen ganger krever omgivelsene at teamet må endre seg, og at du må tre ut av din vante rolle. Og det er lederen sin oppgave er å få alle til å finne sin plass- og den riktige plassen.

To av nøklene for å få til dette, er fleksibilitet og åpenhet.

Read More
StandOutComment
M: Motivasjon på arbeidsplassen!

Motivasjon. Et tema alle er interessert i: Hvordan kan jeg motivere mine ansatte? Hvordan kan jeg motivere meg selv? Hvordan sikre indre motivasjon? Det finnes nok av motivasjonsteorier, vinklinger og implikasjoner for både leder og ansatt. I denne artikkelen vil jeg forsøke å peke på noen elementer som bør være tilstede for å oppnå indre motivasjon og hvordan du som leder kan tilrettelegge for det. For økt prestasjon, høyere organisasjonsengasjement og lavere turnover-intensjon, som er resultatet av indre motivasjon, er vel noe vi alle gjerne vil ha hos våre ansatte?

Read More
StandOutComment
P: Å gjennomføre en vellykket endring

Endringer. Alt er i endring. Vi må være endringsvillige, organisasjonen må endres for å overleve. Knyter det seg litt i magen når du hører ordet endring? Endringer er viktige, men kan være stressende og slitsomme. For både leder og ansatt. Bare å nevne ordet «endring» kan utløse motstand blant dine ansatte. En ryddig og godt planlagt endringsprosess vil imidlertid danne gode forutsetninger for en god gjennomførelse uten for mye motstand.

Read More
StandOutComment
S: Kommunikasjonsfokus i diskusjoner!

Hvor mange ganger har du vært del av gruppe som skal diskutere seg fram til en løsning, men opplevd at noen er fast bestemt på å «vinne»? Eller opplevd at ditt perspektiv ikke blir tatt hensyn til?

Utfordringene med å ha gode diskusjoner oppstår ofte når vi blir satt sammen med de som er ulik oss selv.

Nøkkelen for en god diskusjon, mener jeg, er å spørre.

Read More
StandOutComment
T: Hvordan kan du gjøre den vanskelige samtalen litt lettere?

Kommunikasjon; så enkelt, men likevel så vanskelig. En «vanskelig» samtale er vanskelig av en grunn. Den inneholder ofte ubehag og uforutsigbarhet, og samtalen kan være fylt av emosjoner for den ene eller begge parter. Mestrer man kommunikasjonen som verktøy kan mange av de vanskelige og konfliktfylte samtalene bli til gode samtaler, der begge partene går ut av samtalen med en god følelse.

Read More
StandOutComment