S: Kommunikasjonsfokus i diskusjoner!

Hvor mange ganger har du vært del av gruppe som skal diskutere seg fram til en løsning, men opplevd at noen er fast bestemt på å «vinne»? Eller opplevd at ditt perspektiv ikke blir tatt hensyn til?

Utfordringene med å ha gode diskusjoner oppstår ofte når vi blir satt sammen med de som er ulik oss selv.

Nøkkelen for en god diskusjon, mener jeg, er å spørre.

Read More
StandOutComment
T: Hvordan kan du gjøre den vanskelige samtalen litt lettere?

Kommunikasjon; så enkelt, men likevel så vanskelig. En «vanskelig» samtale er vanskelig av en grunn. Den inneholder ofte ubehag og uforutsigbarhet, og samtalen kan være fylt av emosjoner for den ene eller begge parter. Mestrer man kommunikasjonen som verktøy kan mange av de vanskelige og konfliktfylte samtalene bli til gode samtaler, der begge partene går ut av samtalen med en god følelse.

Read More
StandOutComment
Y: Hvordan kan organisasjonen lære?

Alt er i endring, og det bør fortelle deg at organisasjonen din bør lære seg å bli tilpasningsdyktig, se etter nye muligheter og utvikle seg. Alle organisasjoner bør lære seg å lære. Å oppnå suksess på markedet avhenger av god læring, likevel vet ikke de fleste hvordan de lærer.

Read More
StandOutComment
Å: Behold dine gode medarbeidere

For mange er høsten en ny start, som for noen betyr ny jobb. For arbeidsgiver kan det bety at noen medarbeidere man helst skulle beholdt, ønsker å forlate bedriften til fordel for et nytt og spennende arbeidssted. Derfor vil jeg gjennom denne artikkelen gjøre deg oppmerksom på noen av årsakene til turnover (gjennomtrekk) og gi deg noen tips til hvordan du kan jobbe for å beholde dine dyktige medarbeidere.

Read More
StandOutComment
Å-A

Å-A er en artikkelserie om ulike arbeidspsykologiske aspekter, som kan være nyttig for deg på din arbeidsplass. Les mer her om hvilke temaer jeg vil skildre.

Read More
StandOutComment
Høstnytt

Høsten er tiden…
… uten inneklemte fredager
… når det er mørk når du drar på jobb.
… Og når du kommer hjem igjen

Read More
StandOutComment